Výsledky

Rakovina hrubého čreva a konečníka (kolorektálny karcinóm, KRCa) zabije každoročne na Slovensku temer 1700 ľudí. Každý rok sa objaví 3000 nových prípadov. Paradoxom je skutočnosť, že toto ochorenie by vôbec nemuselo byť smrteľné ak by sme ho zistili včas.

Na včasné zistenie ochorenia slúži skríning, čiže aktívne vyhľadávanie včasných vyliečiteľných štádií v populácii staršej ako 50 rokov.

Na Slovensku používame dve skríningové metódy.

Od roku 2002 majú obyvatelia Slovenska zo zákona vyplývajúcu bezplatnú možnosť vyšetrenia stolice na skryté (okom neviditeľné, či okultné) krvácanie do stolice, ktorým sa prezrádza prítomnosť kolorektálneho karcinómu od jeho najrannejších štádií.

Od roku 2009 majú občania možnosť taktiež zo zákona a zadarmo podstúpiť kolonoskopické vyšetrenie. Pomocou neho je možné nielen odhaliť ale aj odstrániť včasné štádiá KRCa.

Celý tento skríning je zložitý proces. Treba ho pripraviť, propagovať, financovať, udržiavať v chode a mať o ňom spoľahlivé spätnoväzobné informácie. Bez týchto informácií nie je možné tento proces kvalitatívne i kvantitatívne prispôsobovať tak, aby sa stal účinnou zbraňou v boji s týmto poraziteľným nepriateľom.

Výsledky prezentované na tomto mieste predstavujú v praktickej podobe práve tieto dôležité spätnoväzobné informácie o priebehu kolonoskopických vyšetrení vykonávaných organizovanou formou(viď. Odborné usmernenie) od 1.1. 2012.

Prezentujeme tu súbor najzákladnejších parametrov charakterizujúcich kolonoskopický skríning.
Databáza údajov je vytváraná na základe on line zasielania vybraných informácií z kolonoskopických vyšetrení, ktoré sa vykonávajú na certifikovaných kolonoskopických pracoviskách po celom Slovensku.

Ich zoznam je pravidelne aktualizovaný a publikovaný jednak na stránke MZ, na našej stránke www.krca.sk a tiež na stránke Slovenskej gastroenterologickej spoločnosti. Podrobnejšie informácie sú určené iba pre odbornú verejnosť a na tejto stránke určenej aj laickej verejnosti sa nenachádzajú.

Štatistické údaje za obdobie od 1.1.2019 do 30.6.2019
Všetky
Počet zaregistrovaných pracovísk:93 100.00%
Počet aktívnych pracovísk ( odosl.> 1 formulár):46 49.46%
Počet pracovísk bez odoslania formulára:47 50.54%
Počet odoslaných formulárov:3344 100.00%
Počet neukončených formulárov:285 8.52%
Počet ukončených formulárov na validáciu:198 5.92%
Počet nevalidných formulárov:0 0.00%
Počet validných formulárov:2854 85.35%
Mužov:1465 51.33%
Žien:1389 48.67%
Neurčené pohlavie:0 0.00%
Priemerný vek M:62.2 2.18%
Priemerný vek Ž:63.6 2.23%
Priemerný vek M+Ž:62.8 2.20%
Počet skríningových kolonoskopií (SK):1687 59.11%
Počet prim. skrin. Kolonoskopií(PSK):1039 36.41%
Počet v rámci dispenzarizácie:127 4.45%
Počet v rámci pilotu:1 0.04%
Neurčený typ kolonoskopie:0 0.00%
Čakanie na kolonoskopiu do 1 mes.:2577 90.29%
Čakanie na kolonoskopiu do 2 mes.:219 7.67%
Čakanie na kolonoskopiu do 3 mes.:22 0.77%
Čakanie na kolonoskopiu viac ako 3 mes.:36 1.26%
Čakanie na kolonoskopiu neuvedené:0 0.00%
Počet totálnych kolonoskopií:2728 95.59%
Počet parciánych kolonoskopií:126 4.41%
Neurčený typ kolonoskopie:0 0.00%
Na prípravu použitý X-prep:15 0.53%
Na prípravu použitý For trans:464 16.26%
Na prípravu použitý MOVIPREP:1614 56.55%
Na prípravu použitý Pico-Prep:124 4.34%
Na prípravu použitý iný preparát:135 4.73%
Bez prípravy:6 0.21%
Prípravok neurčený:496 17.38%
Kolon vyčistené výborne:2089 73.20%
Kolon so zbytkami:746 26.14%
Kolon nevyčistené:19 0.67%
Vyčistenie neurčené:0 0.00%
Sedácia použitá:1674 58.65%
Sedácia nepoužitá:1091 38.23%
Vyšetrenie v celkovej anestéze:89 3.12%
Sedécia neurčená:0 0.00%
Počet komplikácií:11 0.39%
Extrahovaný prístroj pod 6 min.:108 3.78%
Extrahovaný prístroj viac ako 6 min.:2746 96.22%
Extrakcia neurčená:0 0.00%
Počet negatívnych nálezov:1545 54.13%
Počet neneoplastických nálezov:1486 52.07%
Počet jedincov s aspoň jedným adenómom:840 29.43%
Počet adenómov:1476 51.72%
Počet hyperplastickým polypom - jedinci:401 14.05%
Počet hyperplastických polypov:628 22.00%
Ostatné polypy:311 10.90%
Počet jedincov s aspoň jedným karcinómom:71 2.49%
Počet karcinómov:71 2.49%
Počet nekarcinómových jedincov:0 0.00%
Počet nekarcinómových nálezov:0 0.00%
Počet jedincov s hamartómom:0 0.00%
Počet hamartómov:0 0.00%
Počet pac. s pozit OA a RA:114 3.99%