Výsledky

Rakovina hrubého čreva a konečníka (kolorektálny karcinóm, KRCa) zabije každoročne na Slovensku temer 1700 ľudí. Každý rok sa objaví 3000 nových prípadov. Paradoxom je skutočnosť, že toto ochorenie by vôbec nemuselo byť smrteľné ak by sme ho zistili včas.

Na včasné zistenie ochorenia slúži skríning, čiže aktívne vyhľadávanie včasných vyliečiteľných štádií v populácii staršej ako 50 rokov.

Na Slovensku používame dve skríningové metódy.

Od roku 2002 majú obyvatelia Slovenska zo zákona vyplývajúcu bezplatnú možnosť vyšetrenia stolice na skryté (okom neviditeľné, či okultné) krvácanie do stolice, ktorým sa prezrádza prítomnosť kolorektálneho karcinómu od jeho najrannejších štádií.

Od roku 2009 majú občania možnosť taktiež zo zákona a zadarmo podstúpiť kolonoskopické vyšetrenie. Pomocou neho je možné nielen odhaliť ale aj odstrániť včasné štádiá KRCa.

Celý tento skríning je zložitý proces. Treba ho pripraviť, propagovať, financovať, udržiavať v chode a mať o ňom spoľahlivé spätnoväzobné informácie. Bez týchto informácií nie je možné tento proces kvalitatívne i kvantitatívne prispôsobovať tak, aby sa stal účinnou zbraňou v boji s týmto poraziteľným nepriateľom.

Výsledky prezentované na tomto mieste predstavujú v praktickej podobe práve tieto dôležité spätnoväzobné informácie o priebehu kolonoskopických vyšetrení vykonávaných organizovanou formou(viď. Odborné usmernenie) od 1.1. 2012.

Prezentujeme tu súbor najzákladnejších parametrov charakterizujúcich kolonoskopický skríning.
Databáza údajov je vytváraná na základe on line zasielania vybraných informácií z kolonoskopických vyšetrení, ktoré sa vykonávajú na certifikovaných kolonoskopických pracoviskách po celom Slovensku.

Ich zoznam je pravidelne aktualizovaný a publikovaný jednak na stránke MZ, na našej stránke www.krca.sk a tiež na stránke Slovenskej gastroenterologickej spoločnosti. Podrobnejšie informácie sú určené iba pre odbornú verejnosť a na tejto stránke určenej aj laickej verejnosti sa nenachádzajú.

Štatistické údaje za obdobie od 1.1.2020 do 29.2.2020
Všetky
Počet zaregistrovaných pracovísk:83 100.00%
Počet aktívnych pracovísk ( odosl.> 1 formulár):55 66.27%
Počet pracovísk bez odoslania formulára:28 33.73%
Počet odoslaných formulárov:1653 100.00%
Počet neukončených formulárov:154 9.32%
Počet ukončených formulárov na validáciu:0 0.00%
Počet nevalidných formulárov:0 0.00%
Počet validných formulárov:1449 87.66%
Mužov:748 51.62%
Žien:701 48.38%
Neurčené pohlavie:0 0.00%
Priemerný vek M:62.0 4.28%
Priemerný vek Ž:63.4 4.38%
Priemerný vek M+Ž:62.6 4.32%
Počet skríningových kolonoskopií (SK):853 58.87%
Počet prim. skrin. Kolonoskopií(PSK):531 36.65%
Počet v rámci dispenzarizácie:65 4.49%
Počet v rámci pilotu:0 0.00%
Neurčený typ kolonoskopie:0 0.00%
Čakanie na kolonoskopiu do 1 mes.:1216 83.92%
Čakanie na kolonoskopiu do 2 mes.:195 13.46%
Čakanie na kolonoskopiu do 3 mes.:21 1.45%
Čakanie na kolonoskopiu viac ako 3 mes.:17 1.17%
Čakanie na kolonoskopiu neuvedené:0 0.00%
Počet totálnych kolonoskopií:1373 94.76%
Počet parciánych kolonoskopií:76 5.24%
Neurčený typ kolonoskopie:0 0.00%
Na prípravu použitý X-prep:5 0.35%
Na prípravu použitý For trans:168 11.59%
Na prípravu použitý MOVIPREP:672 46.38%
Na prípravu použitý Pico-Prep:29 2.00%
Na prípravu použitý iný preparát:68 4.69%
Bez prípravy:1 0.07%
Prípravok neurčený:506 34.92%
Kolon vyčistené výborne:1053 72.67%
Kolon so zbytkami:380 26.22%
Kolon nevyčistené:16 1.10%
Vyčistenie neurčené:0 0.00%
Sedácia použitá:749 51.69%
Sedácia nepoužitá:649 44.79%
Vyšetrenie v celkovej anestéze:51 3.52%
Sedécia neurčená:0 0.00%
Počet komplikácií:1 0.07%
Extrahovaný prístroj pod 6 min.:73 5.04%
Extrahovaný prístroj viac ako 6 min.:1376 94.96%
Extrakcia neurčená:0 0.00%
Počet negatívnych nálezov:771 53.21%
Počet neneoplastických nálezov:827 57.07%
Počet jedincov s aspoň jedným adenómom:421 29.05%
Počet adenómov:702 48.45%
Počet hyperplastickým polypom - jedinci:241 16.63%
Počet hyperplastických polypov:386 26.64%
Ostatné polypy:191 13.18%
Počet jedincov s aspoň jedným karcinómom:30 2.07%
Počet karcinómov:30 2.07%
Počet nekarcinómových jedincov:1 0.07%
Počet nekarcinómových nálezov:1 0.07%
Počet jedincov s hamartómom:0 0.00%
Počet hamartómov:0 0.00%
Počet pac. s pozit OA a RA:69 4.76%