Výsledky

Rakovina hrubého čreva a konečníka (kolorektálny karcinóm, KRCa) zabije každoročne na Slovensku temer 1700 ľudí. Každý rok sa objaví 3000 nových prípadov. Paradoxom je skutočnosť, že toto ochorenie by vôbec nemuselo byť smrteľné ak by sme ho zistili včas.

Na včasné zistenie ochorenia slúži skríning, čiže aktívne vyhľadávanie včasných vyliečiteľných štádií v populácii staršej ako 50 rokov.

Na Slovensku používame dve skríningové metódy.

Od roku 2002 majú obyvatelia Slovenska zo zákona vyplývajúcu bezplatnú možnosť vyšetrenia stolice na skryté (okom neviditeľné, či okultné) krvácanie do stolice, ktorým sa prezrádza prítomnosť kolorektálneho karcinómu od jeho najrannejších štádií.

Od roku 2009 majú občania možnosť taktiež zo zákona a zadarmo podstúpiť kolonoskopické vyšetrenie. Pomocou neho je možné nielen odhaliť ale aj odstrániť včasné štádiá KRCa.

Celý tento skríning je zložitý proces. Treba ho pripraviť, propagovať, financovať, udržiavať v chode a mať o ňom spoľahlivé spätnoväzobné informácie. Bez týchto informácií nie je možné tento proces kvalitatívne i kvantitatívne prispôsobovať tak, aby sa stal účinnou zbraňou v boji s týmto poraziteľným nepriateľom.

Výsledky prezentované na tomto mieste predstavujú v praktickej podobe práve tieto dôležité spätnoväzobné informácie o priebehu kolonoskopických vyšetrení vykonávaných organizovanou formou(viď. Odborné usmernenie) od 1.1. 2012.

Prezentujeme tu súbor najzákladnejších parametrov charakterizujúcich kolonoskopický skríning.
Databáza údajov je vytváraná na základe on line zasielania vybraných informácií z kolonoskopických vyšetrení, ktoré sa vykonávajú na certifikovaných kolonoskopických pracoviskách po celom Slovensku.

Ich zoznam je pravidelne aktualizovaný a publikovaný jednak na stránke MZ, na našej stránke www.krca.sk a tiež na stránke Slovenskej gastroenterologickej spoločnosti. Podrobnejšie informácie sú určené iba pre odbornú verejnosť a na tejto stránke určenej aj laickej verejnosti sa nenachádzajú.

Štatistické údaje za obdobie od 1.1.2019 do 31.12.2019
Všetky
Počet zaregistrovaných pracovísk:93 100.00%
Počet aktívnych pracovísk ( odosl.> 1 formulár):55 59.14%
Počet pracovísk bez odoslania formulára:38 40.86%
Počet odoslaných formulárov:7619 100.00%
Počet neukončených formulárov:407 5.34%
Počet ukončených formulárov na validáciu:63 0.83%
Počet nevalidných formulárov:0 0.00%
Počet validných formulárov:7134 93.63%
Mužov:3720 52.14%
Žien:3414 47.86%
Neurčené pohlavie:0 0.00%
Priemerný vek M:62.6 0.88%
Priemerný vek Ž:63.5 0.89%
Priemerný vek M+Ž:63.0 0.88%
Počet skríningových kolonoskopií (SK):4210 59.01%
Počet prim. skrin. Kolonoskopií(PSK):2656 37.23%
Počet v rámci dispenzarizácie:266 3.73%
Počet v rámci pilotu:2 0.03%
Neurčený typ kolonoskopie:0 0.00%
Čakanie na kolonoskopiu do 1 mes.:6265 87.82%
Čakanie na kolonoskopiu do 2 mes.:603 8.45%
Čakanie na kolonoskopiu do 3 mes.:176 2.47%
Čakanie na kolonoskopiu viac ako 3 mes.:90 1.26%
Čakanie na kolonoskopiu neuvedené:0 0.00%
Počet totálnych kolonoskopií:6814 95.51%
Počet parciánych kolonoskopií:320 4.49%
Neurčený typ kolonoskopie:0 0.00%
Na prípravu použitý X-prep:32 0.45%
Na prípravu použitý For trans:1104 15.48%
Na prípravu použitý MOVIPREP:4233 59.34%
Na prípravu použitý Pico-Prep:322 4.51%
Na prípravu použitý iný preparát:406 5.69%
Bez prípravy:7 0.10%
Prípravok neurčený:1030 14.44%
Kolon vyčistené výborne:5310 74.43%
Kolon so zbytkami:1770 24.81%
Kolon nevyčistené:54 0.76%
Vyčistenie neurčené:0 0.00%
Sedácia použitá:3929 55.07%
Sedácia nepoužitá:2873 40.27%
Vyšetrenie v celkovej anestéze:332 4.65%
Sedécia neurčená:0 0.00%
Počet komplikácií:22 0.31%
Extrahovaný prístroj pod 6 min.:282 3.95%
Extrahovaný prístroj viac ako 6 min.:6852 96.05%
Extrakcia neurčená:0 0.00%
Počet negatívnych nálezov:3744 52.48%
Počet neneoplastických nálezov:3710 52.00%
Počet jedincov s aspoň jedným adenómom:2213 31.02%
Počet adenómov:3896 54.61%
Počet hyperplastickým polypom - jedinci:1021 14.31%
Počet hyperplastických polypov:1615 22.64%
Ostatné polypy:791 11.09%
Počet jedincov s aspoň jedným karcinómom:185 2.59%
Počet karcinómov:185 2.59%
Počet nekarcinómových jedincov:1 0.01%
Počet nekarcinómových nálezov:1 0.01%
Počet jedincov s hamartómom:0 0.00%
Počet hamartómov:0 0.00%
Počet pac. s pozit OA a RA:314 4.40%