Výsledky

Rakovina hrubého čreva a konečníka (kolorektálny karcinóm, KRCa) zabije každoročne na Slovensku temer 1700 ľudí. Každý rok sa objaví 3000 nových prípadov. Paradoxom je skutočnosť, že toto ochorenie by vôbec nemuselo byť smrteľné ak by sme ho zistili včas.

Na včasné zistenie ochorenia slúži skríning, čiže aktívne vyhľadávanie včasných vyliečiteľných štádií v populácii staršej ako 50 rokov.

Na Slovensku používame dve skríningové metódy.

Od roku 2002 majú obyvatelia Slovenska zo zákona vyplývajúcu bezplatnú možnosť vyšetrenia stolice na skryté (okom neviditeľné, či okultné) krvácanie do stolice, ktorým sa prezrádza prítomnosť kolorektálneho karcinómu od jeho najrannejších štádií.

Od roku 2009 majú občania možnosť taktiež zo zákona a zadarmo podstúpiť kolonoskopické vyšetrenie. Pomocou neho je možné nielen odhaliť ale aj odstrániť včasné štádiá KRCa.

Celý tento skríning je zložitý proces. Treba ho pripraviť, propagovať, financovať, udržiavať v chode a mať o ňom spoľahlivé spätnoväzobné informácie. Bez týchto informácií nie je možné tento proces kvalitatívne i kvantitatívne prispôsobovať tak, aby sa stal účinnou zbraňou v boji s týmto poraziteľným nepriateľom.

Výsledky prezentované na tomto mieste predstavujú v praktickej podobe práve tieto dôležité spätnoväzobné informácie o priebehu kolonoskopických vyšetrení vykonávaných organizovanou formou(viď. Odborné usmernenie) od 1.1. 2012.

Prezentujeme tu súbor najzákladnejších parametrov charakterizujúcich kolonoskopický skríning.
Databáza údajov je vytváraná na základe on line zasielania vybraných informácií z kolonoskopických vyšetrení, ktoré sa vykonávajú na certifikovaných kolonoskopických pracoviskách po celom Slovensku.

Ich zoznam je pravidelne aktualizovaný a publikovaný jednak na stránke MZ, na našej stránke www.krca.sk a tiež na stránke Slovenskej gastroenterologickej spoločnosti. Podrobnejšie informácie sú určené iba pre odbornú verejnosť a na tejto stránke určenej aj laickej verejnosti sa nenachádzajú.

Štatistické údaje za obdobie od 1.1.2020 do 31.5.2020
Všetky
Počet zaregistrovaných pracovísk:92 100.00%
Počet aktívnych pracovísk ( odosl.> 1 formulár):67 72.83%
Počet pracovísk bez odoslania formulára:25 27.17%
Počet odoslaných formulárov:2364 100.00%
Počet neukončených formulárov:302 12.77%
Počet ukončených formulárov na validáciu:15 0.63%
Počet nevalidných formulárov:0 0.00%
Počet validných formulárov:1996 84.43%
Mužov:1057 52.96%
Žien:939 47.04%
Neurčené pohlavie:0 0.00%
Priemerný vek M:62.0 3.11%
Priemerný vek Ž:63.4 3.18%
Priemerný vek M+Ž:62.6 3.14%
Počet skríningových kolonoskopií (SK):1205 60.37%
Počet prim. skrin. Kolonoskopií(PSK):706 35.37%
Počet v rámci dispenzarizácie:85 4.26%
Počet v rámci pilotu:0 0.00%
Neurčený typ kolonoskopie:0 0.00%
Čakanie na kolonoskopiu do 1 mes.:1666 83.47%
Čakanie na kolonoskopiu do 2 mes.:242 12.12%
Čakanie na kolonoskopiu do 3 mes.:59 2.96%
Čakanie na kolonoskopiu viac ako 3 mes.:29 1.45%
Čakanie na kolonoskopiu neuvedené:0 0.00%
Počet totálnych kolonoskopií:1889 94.64%
Počet parciánych kolonoskopií:107 5.36%
Neurčený typ kolonoskopie:0 0.00%
Na prípravu použitý X-prep:7 0.35%
Na prípravu použitý For trans:204 10.22%
Na prípravu použitý MOVIPREP:963 48.25%
Na prípravu použitý Pico-Prep:42 2.10%
Na prípravu použitý iný preparát:92 4.61%
Bez prípravy:1 0.05%
Prípravok neurčený:687 34.42%
Kolon vyčistené výborne:1445 72.39%
Kolon so zbytkami:530 26.55%
Kolon nevyčistené:21 1.05%
Vyčistenie neurčené:0 0.00%
Sedácia použitá:988 49.50%
Sedácia nepoužitá:938 46.99%
Vyšetrenie v celkovej anestéze:70 3.51%
Sedécia neurčená:0 0.00%
Počet komplikácií:2 0.10%
Extrahovaný prístroj pod 6 min.:108 5.41%
Extrahovaný prístroj viac ako 6 min.:1888 94.59%
Extrakcia neurčená:0 0.00%
Počet negatívnych nálezov:1064 53.31%
Počet neneoplastických nálezov:1128 56.51%
Počet jedincov s aspoň jedným adenómom:590 29.56%
Počet adenómov:987 49.45%
Počet hyperplastickým polypom - jedinci:307 15.38%
Počet hyperplastických polypov:481 24.10%
Ostatné polypy:271 13.58%
Počet jedincov s aspoň jedným karcinómom:50 2.51%
Počet karcinómov:50 2.51%
Počet nekarcinómových jedincov:1 0.05%
Počet nekarcinómových nálezov:1 0.05%
Počet jedincov s hamartómom:0 0.00%
Počet hamartómov:0 0.00%
Počet pac. s pozit OA a RA:97 4.86%