4.Publikácia

Skríning kolorektálneho karcinómu(KRCa) na Slovensku

Viac ako 4500 zrealizovaných testov na okultné krvácanie

marec 2003
Národný program skríningu kolorektálneho karcinómu iniciovali odborné spoločnosti, MZ SR, Liga proti rakovine ešte počas uplynulého roku. Do projektu sa okrem gastroenetrológov zapojili aj praktickí lekári, ako prvá zložka v realizovaní prevencie. U nich majú pacienti absolvovať vstupné vyšetrenie – test na okultné krvácanie v stolici (TOKS). Praktickí lekári uznávajú tento projekt, ale majú určitý odstup, pretože výkon nie je samostatne hradený. Na Gastroenterologickej klinike Slovenskej zdravotníckej univerzity a NsP sv. Cyrila a Metoda v Petržalke je koordinačné centrum projektu, odkiaľ oslovujú lekárov, zasielajú formuláre a po ich vyplnení u praktického lekára, alebo po vyšetreniach u gastroenterológov ich vyhodnocujú. K 31. marcu 2003 vyhodnotili prvých 4500 formulárov.

„V máji a júni roku 2002 sme uskutočnili stretnutia pre praktických lekárov, kde sme ich oboznámili s cieľom skríningu, praktickými postupmi pri spracovávaní formulárov a pod. Účasť na týchto stretnutiach bola zo strany praktických lekárov 33%-ná. V júni a júli sa nakúpilo 44 nových kolonoskopov a 38 práčiek, ktoré boli rozdelené na gastroenterologické pracoviská, pričom sa zohľadňovalo, aby boli primerane regionálne dostupné. Táto technika stála 72 mil. Sk a 8 mil. Sk bolo investovaných do nákupu 300 tis. kusov hemokultov. Pôvodne vyčlenili na nákup testovacích prúžkov na okultné krvácanie v stolici o desať miliónov viac a očakávali sme, že tieto ušetrené peniaze presunie MZ SR v rámci projektu, napr. aj do finančnej stimulácie praktických lekárov, „ povedal prednosta Gastroenterologickej kliniky SZU a NsP sv. Cyrila a Metoda v Petržalke prof. MUDr. Anton Vavrečka, DrSc.
Do propagácie tejto aktivity sa zapojila Liga proti rakovine, ktorá zabezpečila rozsiahlu kampaň v médiach, ktorá stála 2 mil. Sk. Samotný skríning odštartovali v októbri 2002, pričom praktickým lekárom rozdali 150 tis. hemokultov. Na Slovensku je 2200 praktických lekárov a každému zaslali cca 70 TOKS (testov na okultné krvácanie v stolici). Naša republika má 5,4 mil. obyvateľov, z toho nad 50 rokov (cieľová skupina pre skríning) je 1,3 mil. Pri predpokladanej 30% účasti by ho malo absolvovať cca 400 tis. občanov. Na základe skúseností z vyspelých krajín sa pozitivita TOKS pohybuje okolo 3% (cca 12 tis. pacientov), účasť na kolonoskopii by mala dosiahnuť 80% (9500 pacientov). Na Slovensku je 72 kolonoskopických pracovísk a predpokladá sa, že v rámci skríningu by mohli zachytiť asi 800 karcinómov a 2000 adenómov. „Podľa našej štatistiky, ktorú spracovávame v rámci koordinačného centra - na projekte chce spolupracovať takmer 2000 lekárov. Počas troch mesiacov nám 202 praktických lekárov zaslalo naspäť 4500 vyplnených formulárov po vyšetrení pacientov na okultné krvácanie v stolici. Priemerný vek pacientov bol 60 rokov, vyšetrili 44% mužov a 56% žien. Najviac vyplnených dotazníkov sme dostali z krajov - Bratislavského, Nitrianskeho, Žilinského, Trnavského a Banskobystrického,“ povedal primár Gastroenterologickej kliniky SZU a NsP sv. Cyrila a Metoda v Petržalke MUDr. Rudolf Hrčka, CSc.
Z vyhodnoteného súboru pozorovalo krv v stolici 287 pacientov a u 1169 sa v rodine vyskytovali nádory. Celkove bol TOKS v 432 prípadoch pozitívny a 350 pacientov odoslali na kolonoskopickú diagnostiku. „U 138 pacientov sme zistili 204 polypov, ďalej bolo zachytených 153 adenómov a 35 hyperplastických polypov (negatívne nálezy), 20 adenómov bez dysplázie, v 80 prípadoch išlo o ľahkú dyspláziu a v 53 o ťažkú. Osem pacientov malo polyp väčší ako 10 mm s ľahkou dyspláziou a 27 pacientov malo polyp väčší ako 10mm s ťažkou dyspláziou. V siedmych prípadoch hodnotil patológ nález ako karcinóm v polype a u 27 pacientov zistili kolorektálny karcinóm. Možno povedať, že pri prísnom zhodnotení 67 pacientov nastúpilo na cestu adenóm a karcinóm. Ak odrátame 25 nálezov karcinómu, tak42 pacientom sme vlastne prevenciou zachránili život, čo nie je malé číslo vzhľadom na začiatok programu,“ spresnil prim. MUDr. R. Hrčka, CSc.
Na 1000 vyšetrení TOKS zistili takmer 6 kolorektálnych karcinómov a 20 pacientov malo adenómy s rôznym stupňom dysplázie. Ak predpokladáme, že 300 tis. nachystaných TOKS sa zrealizuje za rok, tak by mali zachytiť viac ako 1600 karcinómov a 2800 pacientov s dysplastickými adenómami.
„Na liečbu pokročilých štádií je treba 200 tis. Sk a keď toto číslo vynásobíme počtom 2800 (počet pacientov s dysplastickými adenómami) tak dostaneme sumu vo výške 570mil. Sk za rok. Program skríningu kolorektálneho karcinómu by na päť rokov mal stáť 200 mil. Sk. Okrem skvalitnenia života pacientov, prinesie aj ekonomické úspory. Nie je dôvod tvrdiť, že projekt je drahý a neoplatí sa. Chcem poďakovať všetkým praktickým lekárom, ktorí sa skríningu zúčastnili, našli v súčasných ťažkých časoch toľko morálnych síl a boli schopní tieto vyšetrenia prakticky zadarmo zrealizovať. Nejde len o vyhodnotenie testu na okultné krvácanie, ale lekár si musí nájsť čas na vyplnenie a zaslanie formulára, odoslanie pacienta na ďalši diagnostiku. “ zdôraznil prim. MUDr. R. Hrčka, CSc. Ďalších 150 tis. testovacích kartičiek by mali praktickí lekári dostať v najbližších dňoch.


Milica Šarmírová