6.Publikácia

Prečo je prevencia taká dôležitá ?


Americké skúsenosti

Stále častejšie počúvame slovo prevencia. Prvým dobrým signálom, že to preniklo jedným uchom dnu a druhým to nevyletelo, sú prvé šomrania.“ Asi tí doktori majú málo roboty. Keby to bolo zadarmo asi by nás nenaháňali.“ Ani jedno ani druhé nie je pravda. Nevadí. Dosiahol sa pokrok. Už sa o tom hovorí. Je to prvý predpoklad, aby sa možno začalo konečne aj počúvať čo sa to hovorí. Skúsme to využiť.
Rakovina. Hrozné slovo. Keby tak existovala pilulka. Bohužiaľ neexistuje. Univerzálna piluka na rakovinu nikdy existovať nebude. Sme teda bezmocní? Často áno, no nemuseli by sme keby.... Hovorme teda celkom konkrétne. Rakovina hrubého čreva a konečníka. Je to rakovina, ktorá patrí k najčastejším rakovinovým ochoreniam na svete. Je druhou najčastejšou príčinou smrti na rakovinové ochorenia v Európe. Znamená to, že robíme niečo zle a preto pribúda? Alebo sme tak bezmocní, že ju nedokážeme liečiť?

V oboch otázkach je veľa pravdy, no skutočnosť je zložitejšia. Je paradoxné, že o tejto chorobe už vieme dosť nato, aby sme jej dokázali predísť. Stačilo by napríklad ak by si 60% ľudí nad 50 rokov dalo vyšetriť stolicu na skryté krvácanie jeden rok a na druhý rok by prišlo na testy až 80% ľudí. Iba tento jednoduchý postup by stačil, aby sa výskyt nových prípadov rakoviny hrubého čreva a konečníka znížil o 60% a úmrtie na toto ochorenie by pokleslo o 80%. V Amerike by to znamenalo zachránenie 20 000 životov ročne u nás by to znamenalo asi 1400 zachránených životov. Krajiny rôzne svojou veľkosťou, históriou, bohatstvom, medicínskymi možnosťami, úrovňou osvety a aktivít so zameraním na prevenciu. Ani v týchto dvoch, ani v žiadnej inej krajine sa takéto dramatické zlepšenie zatiaľ nepodarilo dosiahnúť. Veľa múdrych hláv na túto tému diskutuje. Po ruke majú argumenty z reprezentatívnych štúdií. V najvyspelejších krajinách nie je problém s materiálnym vybavením, je dostatok erudovaných a motivovaných lekárov, existujú amatérske aj profesionálne združenia, ktoré problém presvedčivo prezentujú odbornej aj laickej verejnosti. Stále málo. Najvýstižnejšie problémy pomenovalo vyše 200 expertov z USA a Kanady, ktorí sa zišli na túto tému pred rokom v Bethesde, Maryland v USA. Z vyše 60 strán nabitých faktami je možné vyzdvihnúť niekoľko posolstiev, ktoré ako sa zdá sú univerzálne bez ohľadu nato v nakoľko vyspelej krajine sa má tento problém riešiť. Platia teda i pre nás a stojí zato sa s nimi oboznámiť.

Prvým predpokladom úspechu je svornosť. Tak jednotlivci ako aj organizácie, ktoré sa chcú na riešení problému rakoviny hrubého čreva a konečníka podieľať musia ťahať za jeden povraz.

Druhým predpokladom je uvedomenie si dôležitosti prevencie.Doslova sa tam konštatuje:“ Ak dokážeme osvetou presvedčiť verejnosť a poskytovateľov zdravotnej starostlivosti aký dôležitý je skríning rakoviny hrubého čreva a konečníka, zvýši sa dopyt po skríningových vyšetreniach.

Tretím predpokladom je praktický lekár, ktorý musí byť aktívny pri presadzovaní prevencie. Správa totiž konštatuje, že väčšina pacientov vidí dôvod toho, prečo sa skríningu nezúčastnili v tom, že im to ich lekár neponúkol.

Štvrtým predpokladom je spolupráca s poisťovňami. Z údajov, ktoré sú k dispozícii v USA a Kanade je zrejmé, že z tých ktorí sa skríningu zúčastnili tvorilo 50% takých, ktorým kryli náklady spojené so skríningom KRCa ich poisťovne.

Piatym predpokladom je nebáť sa búrať niektoré mýty ak je to potrebné. Konferencia konštatuje, že je potrebné prekonať presvedčenie mnohých pacientov a ich lekárov, že lekár je ten, ktorý tomu vždy najlepšie rozumie.Niekedy sa totiž pacient aj skríningu dožaduje, no sú lekári, ktorí si nájdu vždy dôvod ako niečo neurobiť ak nemusia.

Šiestym predpokladom je legislatíva. Mali by prechádzať iba také zákony, ktoré umožnia stabilný prísun prostriedkov na skríning kolorektálneho karcinómu.

Stretnutie na záver sformulovalo presvedčenie v ktorom sa hovorí, že ak sa verejnosť našim pričinením začne aktívne dožadovať vykonávania skríningu kolorektálneho karcinómu zdravotný systém určite zareaguje tak, že sa zvýši a zlepší poskytovanie tejto preventívnej činnosti.

Prevencia je behom na dlhé trate. Pre najbližšie obdobie je to jediná metóda schopná zásadným spôsobom zastaviť hrozivý nárast nových prípadov a úmrtí na rakovinu konečníka a hrubého čreva. Na Slovensku sme sa predsa len rozbehli.


MUDr.Hrčka Rudolf CSc.