16.Publikácia

Tri roky skríningu kolorektálneho karcinómu na Slovensku.

Október 2005

V októbri 2002 sme na Slovensku spustili preventívny program na vyhľadávanie včasných štádií rakoviny hrubého čreva a konečníka u ľudí nad 50 rokov. Vieme, že toto ochorenie by mohlo byť iba okrajovou záležitosťou ak by sa zachytilo včas, pretože vtedy je úplne vyliečiteľné." Chce to tak málo."Stačí ak presvedčíte dostatočný počet ľudí nad 50 rokov aby zaniesli kúsok stolice do ambulancie praktického lekára. Ten im je schopný na počkanie oznámiť výsledok. Aké jednoduché.

Vytvorili sme podmienky, aby na každej ambulancii praktického lekára boli testy, aby každý lekár vedel ako s nimi narábať a aby pacientom s pozitívnymi testami vedel oznámiť, kto im urobí kolonoskopické vyšetrenie. Rovnako tak boli vyškolení gastroenterológovia na vyše 70 pracoviskách po celom Slovensku tak, aby vedeli ako postupovať u pacientov s pozitívnymi testami.

Celý tento systém bol schopný v priebehu jedného roka zvládnuť 300 tis. vyšetrení za predpokladu, že dokážeme prehovoriť aspoň 30% ľudí nad 50 rokov. Ak by sa bol splnil tento kvantitatívny cieľ, bolo by to určite v najbližších rokoch znížilo mortalitu na kolorektálny karcinóm na Slovensku.

Ďalším cieľom bolo dostať do povedomia laickej a odbornej verejnosti, že takýto program tu je, že je dôležitý a že po piatich rokoch jeho uvádzania do života bude schopný bežať spontánne. Dnes po troch rokoch spoločného úsilia praktických lekárov, gastroenterológov a Ligy proti rakovine je zrejmé, že kvantitatívne predpoklady sa nesplnia. Či sa podarí splniť ten druhý cieľ ukážu najbližšie dva roky.

O príčinách prečo sa nepodarilo vyšetriť také množstvo ľudí aké by sme boli schopní zvládnuť, sme pravidelne informovali na stránkach Zdravotníckych novín. Je to celý komplex známych a možno ešte väčší komplex neznámych príčin, ktoré rozhodujú o tom, aby sa na prvý pohľad zdraví päťdesiatnici odhodlali poznať pravdu o sebe. Veľkú úlohu tu zohrali prostriedky na propagáciu celej akcie a záujem oficiálnych miest o tento program. Ani jedného ani druhého žiaľ nebolo dostatok.

Napriek tomu sme sa predsa len dopracovali k nie celkom zanedbateľným číslam, hlavne ak máme na pamäti podmienky za akých sa to celé deje. Do dnešného dňa sme vyhodnotili vyše 50 tis. formulárov od praktických lekárov, čo predstavuje 22 137 mužov a 28 590 žien, ktorí mali v priemere 61 rokov. Gastroenterológovia nám poslali údaje o vyše 2500 vyšetrených ľudí, ktorí mali pozitívne testy. U nich odhalili 186 kolorektálnych karcinómov a odstránili počas vyšetrenia 426 polypov, ktoré by s veľkou pravdepodobnosťou po určitom čase viedli ku vzniku rakoviny. Toto sú údaje, ktoré máme aj zdokumentované. Žiaľ odhadujeme, že je to iba tretina skutočného stavu, pretože až dve tretiny praktických lekárov a asi polovica gastroenterológov nám o výsledkoch svojej práce nedáva vedieť.

Väčšina civilizovaných krajín sa borí s týmto problémom svojim vlastným spôsobom. Je to spôsobené tým, že každá krajina je natoľko rozdielna z hladiska zloženia populácie, úrovne informovanosti, úrovne medicínskeho vybavenia, prístupom štátnych orgánov, prístupom zdravotných poisťovní, rozvojom internetu a mnohých ďalších faktorov, že nie je možné vytvoriť spoločný, odskúšaný, univerzálny postup, ktorý by šetril námahu, prostriedky a viedol by zaručene k úspechu.

Napriek tomu, ak porovnávam situáciu spred troch rokov, kedy sme projekt rozbiehali a teraz, predsa je tu jeden podstatný rozdiel. Pred tromi rokmi neexistovalo, aby prišiel pacient a dožadoval sa kolonoskopie, iba preto aby sa uistil, že nemá rakovinu hrubého čreva. Dnes je týchto pacientov toľko, že nám stúpajú počty kolonoskopických vyšetrení hlavne z tejto indikácie.
Pred tromi rokmi sme sa stretávali s praktickými lekármi, ktorí si pod pojmom prevencia kolorektálneho karcinómu nevedeli predstaviť nič konkrétne. Dnes sa iniciatívne dožadujú testov na vyšetrenie okultného krvácania do stolice a dokážeme sa už baviť na adekvátnej úrovni.

Napriek chladnej, suchej a veternej klíme, ktorá v našom zdravotníctve panuje, sa semiačko predsa len uchytilo a vybudovalo si už aj slušné korienky. Chceme veriť, že aj toho slnka bude čo nevidieť viac a vetrov menej. Či z malej dengľavej rastlinky akou je teraz náš skríning nakoniec vyrastie niečo krásne, závisí nielen od počasia ale aj od záhradníka, ktorým sme my všetci, čo sa na tomto projekte podieľame.


MUDr.Hrčka Rudolf CSc.