Zaujímavé odkazy

www.edusan.sk

Zdravotnícky portál

www.gastroenterolog.com

Neštátny gastroenterológ MUDr.Jozef Klucho

www.lekom.sk

Stránka Slovenskej lekárskej komory

www.lpr.sk

Stránka Ligy proti rakovine, ktorá podporila skríning KRCa

www.lastminute.sk

Malorca - stránka propagujúca kolorektálny karcinóm

www.medicus.sk

Zdravotnícky informačný servis

www.meduca.sk

Stránka odborných lekárskych časopisov

www.olympus.sk

Informácia o Haemoccult teste- pozri Zdravotníctvo-Diagnostika

www.samedi.sk

Stránka odborných lekárskych časopisov

www.sanoma.sk

Vydavateľstvo odborných titulov

www.zentiva.sk

Stránka farmaceutickej firmy, ktorá podporila skríning KRCa