Podakovanie

Chcel by som sa poďakovať v mene skupiny zodpovednej za organizáciu skríningu kolorektálneho karcinómu na Slovensku všetkým, gastroenterológom a ich sestričkám za pomoc pri „pôrode a vypiplávaní skríningového dieťaťa ". Dúfam, že i s vašou pomocou sa mu podarí prežiť ďalšie kritické obdobia života a v dospelosti nám vráti všetko to, čo sme do neho vložili.

Osobitná vďaka patrí menovite všetkým tým, ktorí dali o svojej práci aj vedieť, poslali čo i jeden jediný F2 formulár na vyhodnotenie do centra a stali sa tak známymi spoluautormi tejto práce. Vopred sa ospravedlňujem za neuvádzanie titulov kolegýň a kolegov gastroenterológov.

Baláž Dušan, Barický Boris, Bátovský Marián, Bunganič Ivan, Buzálková Lenka, Darazsová Katarína, Detko Milan, Duchoň Vladimír, Dragúň ........, Fritzman Michal, Gábor Miroslav, Gombošová Laura, Grochal Peter, Hlísta Milan, Horáková Marta, Hulková Beáta, Jeseňák Peter, Kaščák Michal, Katančík Igor, Koreňová Renáta, Krosner Robert, Kunčák Branislav, Kužela Ladislav, Lietava Ppeter, Mačaj Martin, Májek Juraj, Makovník Peter, Markuškin Dušan, Miština Ladislav, Urban Miloš, Novotná Táňa, Oravská Ľubica, Ozimy Milan, Palenčíková Katarína, Paulen Peter, Páv Igor, Pekárková Božena, Pištek Anton, Potyčný Kamil, Reichová Anna, Remenár Pavol, Richter Dušan, Rusnák ......., Sidorjak Viktor, Szabóová Agáta, Šafár Štefan, Šutka Jarolím, Urban Miloš, Ušák Ján, Valach Branislav, Valko Ľubomír, Vavrečka Anton, Veselíny Eduard, Zachar Ján, Zakuciová Mária, Záň Jozef, Zelenay Dušan, Zita Ľubomír

Taktiež sa vopred ospravedlňujem za prípadné chýbanie mena tých, ktorí sa skríningu aktívne zúčastňovali, no v zozname mi z rôznych technických príčin možno vypadli..

V neposlednom rade ďakujem MUDr. Eve Sirackej a celému kolektívu Ligy proti rakovine za spolupropagáciu projektu, publicistom Viere Michaličovej, Zdravotníckym novinám menovite pánovi šéfredaktorovi Záreckému a pani redaktorke Šarmírovej za propagáciu projektu v médiách, firmám KRKA, ZENTIVA a OLYMPUS za pomoc pri organizovaní stretnutí s praktickými lekármi a gastroenterológmi a firme Olympus ešte navyše aj za pomoc pri tlači a distribúciii tohto materiálu.

S úctou a vďakou
MUDr.Hrčka Rudolf CSc.