Výsledky

Rakovina hrubého čreva a konečníka (kolorektálny karcinóm, KRCa) zabije každoročne na Slovensku temer 1700 ľudí. Každý rok sa objaví 3000 nových prípadov. Paradoxom je skutočnosť, že toto ochorenie by vôbec nemuselo byť smrteľné ak by sme ho zistili včas.

Na včasné zistenie ochorenia slúži skríning, čiže aktívne vyhľadávanie včasných vyliečiteľných štádií v populácii staršej ako 50 rokov.

Na Slovensku používame dve skríningové metódy.

Od roku 2002 majú obyvatelia Slovenska zo zákona vyplývajúcu bezplatnú možnosť vyšetrenia stolice na skryté (okom neviditeľné, či okultné) krvácanie do stolice, ktorým sa prezrádza prítomnosť kolorektálneho karcinómu od jeho najrannejších štádií.

Od roku 2009 majú občania možnosť taktiež zo zákona a zadarmo podstúpiť kolonoskopické vyšetrenie. Pomocou neho je možné nielen odhaliť ale aj odstrániť včasné štádiá KRCa.

Celý tento skríning je zložitý proces. Treba ho pripraviť, propagovať, financovať, udržiavať v chode a mať o ňom spoľahlivé spätnoväzobné informácie. Bez týchto informácií nie je možné tento proces kvalitatívne i kvantitatívne prispôsobovať tak, aby sa stal účinnou zbraňou v boji s týmto poraziteľným nepriateľom.

Výsledky prezentované na tomto mieste predstavujú v praktickej podobe práve tieto dôležité spätnoväzobné informácie o priebehu kolonoskopických vyšetrení vykonávaných organizovanou formou(viď. Odborné usmernenie) od 1.1. 2012.

Prezentujeme tu súbor najzákladnejších parametrov charakterizujúcich kolonoskopický skríning.
Databáza údajov je vytváraná na základe on line zasielania vybraných informácií z kolonoskopických vyšetrení, ktoré sa vykonávajú na certifikovaných kolonoskopických pracoviskách po celom Slovensku.

Ich zoznam je pravidelne aktualizovaný a publikovaný jednak na stránke MZ, na našej stránke www.krca.sk a tiež na stránke Slovenskej gastroenterologickej spoločnosti. Podrobnejšie informácie sú určené iba pre odbornú verejnosť a na tejto stránke určenej aj laickej verejnosti sa nenachádzajú.

Štatistické údaje za obdobie od 1.1.2021 do 31.6.2021
Všetky
Počet zaregistrovaných pracovísk:101 100.00%
Počet aktívnych pracovísk ( odosl.> 1 formulár):72 71.29%
Počet pracovísk bez odoslania formulára:29 28.71%
Počet odoslaných formulárov:3459 100.00%
Počet neukončených formulárov:348 10.06%
Počet ukončených formulárov na validáciu:280 8.09%
Počet nevalidných formulárov:0 0.00%
Počet validných formulárov:2818 81.47%
Mužov:1504 53.37%
Žien:1314 46.63%
Neurčené pohlavie:0 0.00%
Priemerný vek M:63.7 2.26%
Priemerný vek Ž:62.1 2.20%
Priemerný vek M+Ž:63.0 2.24%
Počet skríningových kolonoskopií (SK):1790 63.52%
Počet prim. skrin. Kolonoskopií(PSK):904 32.08%
Počet v rámci dispenzarizácie:124 4.40%
Počet v rámci pilotu:0 0.00%
Neurčený typ kolonoskopie:0 0.00%
Čakanie na kolonoskopiu do 1 mes.:2627 93.22%
Čakanie na kolonoskopiu do 2 mes.:139 4.93%
Čakanie na kolonoskopiu do 3 mes.:30 1.06%
Čakanie na kolonoskopiu viac ako 3 mes.:22 0.78%
Čakanie na kolonoskopiu neuvedené:0 0.00%
Počet totálnych kolonoskopií:2681 95.14%
Počet parciánych kolonoskopií:137 4.86%
Neurčený typ kolonoskopie:0 0.00%
Na prípravu použitý X-prep:12 0.43%
Na prípravu použitý For trans:315 11.18%
Na prípravu použitý MOVIPREP:1003 35.59%
Na prípravu použitý Pico-Prep:62 2.20%
Na prípravu použitý iný preparát:117 4.15%
Bez prípravy:0 0.00%
Prípravok neurčený:1309 46.45%
Kolon vyčistené výborne:2103 74.63%
Kolon so zbytkami:681 24.17%
Kolon nevyčistené:34 1.21%
Vyčistenie neurčené:0 0.00%
Sedácia použitá:1523 54.05%
Sedácia nepoužitá:1116 39.60%
Vyšetrenie v celkovej anestéze:179 6.35%
Sedécia neurčená:0 0.00%
Počet komplikácií:7 0.25%
Extrahovaný prístroj pod 6 min.:138 4.90%
Extrahovaný prístroj viac ako 6 min.:2680 95.10%
Extrakcia neurčená:0 0.00%
Počet negatívnych nálezov:1565 55.54%
Počet neneoplastických nálezov:1583 56.17%
Počet jedincov s aspoň jedným adenómom:753 26.72%
Počet adenómov:1329 47.16%
Počet hyperplastickým polypom - jedinci:372 13.20%
Počet hyperplastických polypov:585 20.76%
Ostatné polypy:389 13.80%
Počet jedincov s aspoň jedným karcinómom:64 2.27%
Počet karcinómov:64 2.27%
Počet nekarcinómových jedincov:0 0.00%
Počet nekarcinómových nálezov:0 0.00%
Počet jedincov s hamartómom:0 0.00%
Počet hamartómov:0 0.00%
Počet pac. s pozit OA a RA:106 3.76%