Výsledky

Rakovina hrubého čreva a konečníka (kolorektálny karcinóm, KRCa) zabije každoročne na Slovensku temer 1700 ľudí. Každý rok sa objaví 3000 nových prípadov. Paradoxom je skutočnosť, že toto ochorenie by vôbec nemuselo byť smrteľné ak by sme ho zistili včas.

Na včasné zistenie ochorenia slúži skríning, čiže aktívne vyhľadávanie včasných vyliečiteľných štádií v populácii staršej ako 50 rokov.

Na Slovensku používame dve skríningové metódy.

Od roku 2002 majú obyvatelia Slovenska zo zákona vyplývajúcu bezplatnú možnosť vyšetrenia stolice na skryté (okom neviditeľné, či okultné) krvácanie do stolice, ktorým sa prezrádza prítomnosť kolorektálneho karcinómu od jeho najrannejších štádií.

Od roku 2009 majú občania možnosť taktiež zo zákona a zadarmo podstúpiť kolonoskopické vyšetrenie. Pomocou neho je možné nielen odhaliť ale aj odstrániť včasné štádiá KRCa.

Celý tento skríning je zložitý proces. Treba ho pripraviť, propagovať, financovať, udržiavať v chode a mať o ňom spoľahlivé spätnoväzobné informácie. Bez týchto informácií nie je možné tento proces kvalitatívne i kvantitatívne prispôsobovať tak, aby sa stal účinnou zbraňou v boji s týmto poraziteľným nepriateľom.

Výsledky prezentované na tomto mieste predstavujú v praktickej podobe práve tieto dôležité spätnoväzobné informácie o priebehu kolonoskopických vyšetrení vykonávaných organizovanou formou(viď. Odborné usmernenie) od 1.1. 2012.

Prezentujeme tu súbor najzákladnejších parametrov charakterizujúcich kolonoskopický skríning.
Databáza údajov je vytváraná na základe on line zasielania vybraných informácií z kolonoskopických vyšetrení, ktoré sa vykonávajú na certifikovaných kolonoskopických pracoviskách po celom Slovensku.

Ich zoznam je pravidelne aktualizovaný a publikovaný jednak na stránke MZ, na našej stránke www.krca.sk a tiež na stránke Slovenskej gastroenterologickej spoločnosti. Podrobnejšie informácie sú určené iba pre odbornú verejnosť a na tejto stránke určenej aj laickej verejnosti sa nenachádzajú.

Štatistické údaje za obdobie od 1.1.2022 do 31.12.2022
Všetky
Počet zaregistrovaných pracovísk:113 100.00%
Počet aktívnych pracovísk ( odosl.> 1 formulár):89 78.76%
Počet pracovísk bez odoslania formulára:24 21.24%
Počet odoslaných formulárov:12340 100.00%
Počet neukončených formulárov:1005 8.14%
Počet ukončených formulárov na validáciu:117 0.95%
Počet nevalidných formulárov:0 0.00%
Počet validných formulárov:11186 90.65%
Mužov:5863 52.41%
Žien:5323 47.59%
Neurčené pohlavie:0 0.00%
Priemerný vek M:63.4 0.57%
Priemerný vek Ž:64.0 0.57%
Priemerný vek M+Ž:63.7 0.57%
Počet skríningových kolonoskopií (SK):8019 71.69%
Počet prim. skrin. Kolonoskopií(PSK):2805 25.08%
Počet v rámci dispenzarizácie:355 3.17%
Počet v rámci pilotu:7 0.06%
Neurčený typ kolonoskopie:0 0.00%
Čakanie na kolonoskopiu do 1 mes.:8311 74.30%
Čakanie na kolonoskopiu do 2 mes.:1507 13.47%
Čakanie na kolonoskopiu do 3 mes.:945 8.45%
Čakanie na kolonoskopiu viac ako 3 mes.:423 3.78%
Čakanie na kolonoskopiu neuvedené:0 0.00%
Počet totálnych kolonoskopií:10647 95.18%
Počet parciánych kolonoskopií:539 4.82%
Neurčený typ kolonoskopie:0 0.00%
Na prípravu použitý X-prep:9 0.08%
Na prípravu použitý For trans:1072 9.58%
Na prípravu použitý MOVIPREP:1143 10.22%
Na prípravu použitý Pico-Prep:474 4.24%
Na prípravu použitý iný preparát:597 5.34%
Bez prípravy:4 0.04%
Prípravok neurčený:7887 70.51%
Kolon vyčistené výborne:8781 78.50%
Kolon so zbytkami:2231 19.94%
Kolon nevyčistené:174 1.56%
Vyčistenie neurčené:0 0.00%
Sedácia použitá:5519 49.34%
Sedácia nepoužitá:4469 39.95%
Vyšetrenie v celkovej anestéze:1198 10.71%
Sedécia neurčená:0 0.00%
Počet komplikácií:25 0.22%
Extrahovaný prístroj pod 6 min.:565 5.05%
Extrahovaný prístroj viac ako 6 min.:10621 94.95%
Extrakcia neurčená:0 0.00%
Počet negatívnych nálezov:5610 50.15%
Počet neneoplastických nálezov:6957 62.19%
Počet jedincov s aspoň jedným adenómom:3563 31.85%
Počet adenómov:6580 58.82%
Počet hyperplastickým polypom - jedinci:1825 16.32%
Počet hyperplastických polypov:3073 27.47%
Ostatné polypy:1649 14.74%
Počet jedincov s aspoň jedným karcinómom:212 1.90%
Počet karcinómov:213 1.90%
Počet nekarcinómových jedincov:3 0.03%
Počet nekarcinómových nálezov:3 0.03%
Počet jedincov s hamartómom:0 0.00%
Počet hamartómov:0 0.00%
Počet pac. s pozit OA a RA:381 3.41%