Aktuality

Preventívne kolonoskopie ako účinná zbraň v boji s kolorektálnym karcinómom na Slovensku v roku 2018

Na Slovensku zbierame uţ siedmy rok kvantitatívne a kvalitatívne údaje o skríningu kolorektálneho karcinómu (KRCa) pomocou elektronickej komunikácie a online štatistického spracovania kolonoskopických formulárov z certifikovaných kolonoskopických pracovísk, ktoré vznikli na základe OU/2011. Štatistické spracovanie je anonymné a spĺňa všetky zákonné podmienky vyplývajúce zo zákona o ochrane osobných údajov. Prečítajte si celú publikáciu »

Pridané: 10.3.2019

Populačný skríning kolorektálneho karcinómu na Slovensku začne 1.1.2019

Kolorektálny karcinóm (KRCa )je v industrializovaných krajinách veľkou výzvou. Výzvou preto, že spolu s karcinómom pľúc, prostaty a prsníka patria k najčastejším smrteľným onkologickým ochoreniam. Slovensko patrí navyše k 5 krajinám s najvyšším výskytom kolorektálneho karcinómu na svete. Na rozdiel od spomínaných ochorení by KRCa nemusel byť smrteľný. Stačilo by ak by populácia nad 50 rokov chodila na pravidelné preventívne vyšetrenia. Tieto vyšetrenia majú potenciál zistiť KRCa v štádiu keď sa dá ešte bezpečne odstrániť a zachrániť si tak plnohodnotný život.

Prečítajte si celú publikáciu »
Pridané: 2.9.2018

Preventívne kolonoskopie ako účinná zbraň v boji s kolorektálnym karcinómom na Slovensku v roku 2017

Na Slovensku zbierame už šiesty rok kvantitatívne a kvalitatívne údaje o skríningu kolorektálneho karcinómu (KRCa) pomocou elektronickej komunikácie a online štatistického spracovania kolonoskopických formulárov z certifikovaných kolonoskopických pracovísk, ktoré vznikli na základe OU/2011.
Do týchto pracovísk sú odosielaní pacienti praktickými lekármi v prípade, že sa u nich zistila pozitivita TOKS. Druhú skupinu tvoria pacienti, ktorí sa rozhodli pre vykonanie kolonoskopického vyšetrenia priamo bez predošlého TOKS tak ako im to umožňuje zákon.(81/2009Z.z.Čl.I z 11. februára 2009, § 2 odsek 1 písmeno n )
Tento kolonoskopický skríning má aj v roku 2017 zväčša oportúnny charakter a týka sa populácie poistencov nad 50 rokov veku. Poistencov pod 50 rokov vyšetrujeme ak je dôvodné podozrenie na familiárnu záťaž KRCa.

Prečítajte si celú publikáciu »
Pridané: 9.4.2018

Preventívne kolonoskopie ako účinná zbraň v boji s kolorektálnym karcinómom
na Slovensku v roku 2016.

Na Slovensku zbierame už piaty rok kvantitatívne a kvalitatívne údaje o skríningu kolorektálneho karcinómu (KRCa) pomocou elektronickej komunikácie a online štatistického spracovania kolonoskopických formulárov z certifikovaných kolonoskopických pracovísk, ktoré vznikli na základe OU/2011.
Do týchto pracovísk sú odosielaní pacienti praktickými lekármi v prípade, že sa u nich zistila pozitivita TOKS. Druhú skupinu tvoria pacienti, ktorí sa rozhodli pre vykonanie kolonoskopického vyšetrenia priamo bez predošlého TOKS tak ako im to umožňuje zákon.
Tento kolonoskopický skríning má aj v roku 2016 zväčša oportúnny charakter a týka sa populácie poistencov nad 50 rokov veku. Poistencov pod 50 rokov vyšetrujeme ak je dôvodné podozrenie na familiárnu záťaž KRCa.

Prečítajte si celú publikáciu »
Pridané: 6.7.2017

Septin9 - Test na zisťovanie kolorektálneho karcinómu z krvi

V roku 2006 som napísal, že úplne najlepšie by bolo ak by sme mali k dispozícii taký test, ktorý by dokázal z krvi zistiť, či máme kolorektálny karcinóm (KRCa) alebo nie. Myslel som tým, že človek by prišiel k lekárovi, ktorý mu odoberie trochu krvi a tak ako sme zvyknutí na výsledky krvného obrazu alebo biochemického vyšetrenia by sme sa v krátkom čase dozvedeli či nádor v konečníku alebo v hrubom čreve s vysokou pravdepodobnosťou máme alebo nie.

Bolo by to maximálne jednoduché tak pre pacienta ako aj pre lekára. Získala by na tom celá spoločnosť. Skríning by sa dal robiť skutočne na populačnej báze. Prečítajte si celú publikáciu »

Pridané: 8.6.2016

Preventívne kolonoskopie ako účinná zbraň v boji s kolorektálnym karcinómom
na Slovensku v roku 2015

Štvrtý rok systematického zberu údajov zameraných na zhodnotenie kritérií kvality v spolupráci s Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky, Slovenskou gastroenterologickou spoločnosťou , Všeobecnou zdravotnou poisťovňou, poisťovňiu Dôvera, a poisťovňou Union.
Prečítajte si celú publikáciu »
Pridané: 23.3.2016

Je najvyšší čas identifikovať jedincov s familiárne podmieneným kolorektálnym karcinómom.

Výzva pre odbornú a laickú verejnosť.
Zo 100 Európanov až 6 môže v priebehu života ochorieť na kolorektálny karcinóm. 80% z týchto ľudí ochorie po 50 roku života. U týchto ľudí je najväčším rizikom ochorenia vek. Asi u 20% z tých, ktorí ochoreli na kolorektálny karcinóm, je tento karcinóm spojený s familiárnym rizikom. Inak povedané sú rodiny, kde sa kolorektálny karcinóm vyskytuje častejšie ako v bežnej populácii.
Prečítajte si viac »
Pridané: 20.1.2013

Poznáte svoje riziko ochorenia na kolorektálny karcinóm?

Dotazník pre pacientov na zisťovanie výskytu kolorektálneho karcinómu v pokrvnom príbuzenstve a kolorektálneho karcinómu geneticky podmieneného, ktorý poslúži praktickým lekárom a všetkým lekárom a klinickým pracoviskám, ktoré toto ochorenie diagnostikujú a liečia, na zhodnotenie rizika ochorenia u konkrétneho pacienta.
Vytlačte si dotazník »
Pridané: 7.1.2013