Aktuality

Septin9 - Test na zisťovanie kolorektálneho karcinómu z krvi

V roku 2006 som napísal, že úplne najlepšie by bolo ak by sme mali k dispozícii taký test, ktorý by dokázal z krvi zistiť, či máme kolorektálny karcinóm (KRCa) alebo nie. Myslel som tým, že človek by prišiel k lekárovi, ktorý mu odoberie trochu krvi a tak ako sme zvyknutí na výsledky krvného obrazu alebo biochemického vyšetrenia by sme sa v krátkom čase dozvedeli či nádor v konečníku alebo v hrubom čreve s vysokou pravdepodobnosťou máme alebo nie.

Bolo by to maximálne jednoduché tak pre pacienta ako aj pre lekára. Získala by na tom celá spoločnosť. Skríning by sa dal robiť skutočne na populačnej báze. Prečítajte si celú publikáciu »

Pridané: 8.6.2016

Preventívne kolonoskopie ako účinná zbraň v boji s kolorektálnym karcinómom
na Slovensku v roku 2015

Štvrtý rok systematického zberu údajov zameraných na zhodnotenie kritérií kvality v spolupráci s Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky, Slovenskou gastroenterologickou spoločnosťou , Všeobecnou zdravotnou poisťovňou, poisťovňiu Dôvera, a poisťovňou Union.
Prečítajte si celú publikáciu »
Pridané: 23.3.2016

Je najvyšší čas identifikovať jedincov s familiárne podmieneným kolorektálnym karcinómom.

Výzva pre odbornú a laickú verejnosť.
Zo 100 Európanov až 6 môže v priebehu života ochorieť na kolorektálny karcinóm. 80% z týchto ľudí ochorie po 50 roku života. U týchto ľudí je najväčším rizikom ochorenia vek. Asi u 20% z tých, ktorí ochoreli na kolorektálny karcinóm, je tento karcinóm spojený s familiárnym rizikom. Inak povedané sú rodiny, kde sa kolorektálny karcinóm vyskytuje častejšie ako v bežnej populácii.
Prečítajte si viac »
Pridané: 20.1.2013

Poznáte svoje riziko ochorenia na kolorektálny karcinóm?

Dotazník pre pacientov na zisťovanie výskytu kolorektálneho karcinómu v pokrvnom príbuzenstve a kolorektálneho karcinómu geneticky podmieneného, ktorý poslúži praktickým lekárom a všetkým lekárom a klinickým pracoviskám, ktoré toto ochorenie diagnostikujú a liečia, na zhodnotenie rizika ochorenia u konkrétneho pacienta.
Vytlačte si dotazník »
Pridané: 7.1.2013