Aktuality

Preventívne kolonoskopie ako účinná zbraň v boji s kolorektálnym karcinómom
na Slovensku v roku 2015

Štvrtý rok systematického zberu údajov zameraných na zhodnotenie kritérií kvality v spolupráci s Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky, Slovenskou gastroenterologickou spoločnosťou , Všeobecnou zdravotnou poisťovňou, poisťovňiu Dôvera, a poisťovňou Union.
Prečítajte si celú publikáciu »
Pridané: 23.3.2016

Je najvyšší čas identifikovať jedincov s familiárne podmieneným kolorektálnym karcinómom.

Výzva pre odbornú a laickú verejnosť.
Zo 100 Európanov až 6 môže v priebehu života ochorieť na kolorektálny karcinóm. 80% z týchto ľudí ochorie po 50 roku života. U týchto ľudí je najväčším rizikom ochorenia vek. Asi u 20% z tých, ktorí ochoreli na kolorektálny karcinóm, je tento karcinóm spojený s familiárnym rizikom. Inak povedané sú rodiny, kde sa kolorektálny karcinóm vyskytuje častejšie ako v bežnej populácii.
Prečítajte si viac »
Pridané: 20.1.2013

Poznáte svoje riziko ochorenia na kolorektálny karcinóm?

Dotazník pre pacientov na zisťovanie výskytu kolorektálneho karcinómu v pokrvnom príbuzenstve a kolorektálneho karcinómu geneticky podmieneného, ktorý poslúži praktickým lekárom a všetkým lekárom a klinickým pracoviskám, ktoré toto ochorenie diagnostikujú a liečia, na zhodnotenie rizika ochorenia u konkrétneho pacienta.
Vytlačte si dotazník »
Pridané: 7.1.2013