Legislatíva

Od roku 2004 sa vykonáva na Slovensku test na okultné krvácnie v stolici u dospelých jedincov nad 50 rokov 1x za dva roky vrámci preventívnej prehliadky.

Znenie predpisu: § 2 ods.1 písmeno d, zákon č.577/2004 Z.z.
Príloha č.2 Náplň preventívnej prehliadky