Aktuality

Preventívne kolonoskopie ako účinná zbraň v boji s kolorektálnym karcinómom na Slovensku v roku 2023

12 rokov zbierame údaje o preventívnych kolonoskopiách zamerané na zhodnotenie kritérií kvality, v spolupráci s Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky, Slovenskou gastroenterologickou spoločnosťou , Národným onkologickým inštitútom, Všeobecnou zdravotnou poisťovňou, poisťovňou Dôvera, a poisťovňou Union. Prečítajte si celú publikáciu »

Pridané: 23.1.2024

Je nevyhnutné znížiť na Slovensku dolnú hranicu skríningu z pôvodných 50 na 40 rokov v populácii s bežným rizikom kolorektálneho krcinómu?

S touto otázkou sa stretávame stále častejšie ostatných 5 rokov. Prevažujú práce hlavne z USA, kde si všimli nárast incidencie kolorektálneho karcinómu hlavne u mužov nedosahujúcich 50 rokov. To viedlo vrcholové americké odborné spoločnosti ako American Cancer Society, US preventive ServicesTask Force a konečne v roku 2021 i American College of Gastroenterology k odporúčaniu vykonávať skríning kolorektálneho karcinómu od 45 rokov veku. Prečítajte si celú publikáciu »

Pridané: 1.3.2023

Preventívne kolonoskopie ako účinná zbraň v boji s kolorektálnym karcinómom na Slovensku v roku 2022

11 rokov zbierame údaje o preventívnych kolonoskopiách zamerané na zhodnotenie kritérií kvality, v spolupráci s Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky, Slovenskou gastroenterologickou spoločnosťou , Národným onkologickým inštitútom, Všeobecnou zdravotnou poisťovňou, poisťovňou Dôvera, a poisťovňou Union. Prečítajte si celú publikáciu »

Pridané: 1.3.2023

Preventívne kolonoskopie ako účinná zbraň v boji s kolorektálnym karcinómom na Slovensku v roku 2021

10 rokov zbierame údaje o preventívnych kolonoskopiách zamerané na zhodnotenie kritérií kvality, v spolupráci s Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky, Slovenskou gastroenterologickou spoločnosťou , Národným onkologickým inštitútom, Všeobecnou zdravotnou poisťovňou, poisťovňou Dôvera, a poisťovňou Union. Prečítajte si celú publikáciu »

Pridané: 24.1.2022

Preventívne kolonoskopie ako účinná zbraň v boji s kolorektálnym karcinómom na Slovensku v roku 2020

Na Slovensku zbierame deviaty rok kvantitatívne a kvalitatívne údaje o skríningu kolorektálneho karcinómu (KRCa) pomocou elektronickej komunikácie a online štatistického spracovania kolonoskopických formulárov z certifikovaných kolonoskopických pracovísk, ktoré vznikli na základe splnenia podmienok OU/2011. Prečítajte si celú publikáciu »

Pridané: 29.1.2021

Slovensko a skríning KRCa - 2020

Od prvých úvah o skríningu kolorektálneho karcinómu (KRCa) na Slovensku v roku 1998 ubehlo 22 rokov. Prvý impulz nato vzišiel z iniciatívy Europskej gastroenterologickej spoločnosti. Jej predstavy v roku 1998 boli asi také, že ak sa rozdajú praktickým lekárom testy na okultné krvácanie v stolici (TOKS) a títo budú vyšetrovať svojich pacientov nad 50 rokov pomocou nich aspoň každé dva roky, tak do 5 rokov by sa mali prejaviť prvé efekty skríningu v podobe znižovania incidencie a mortality na toto ochorenie v celej populácii. O 4 roky nato sa rozbehol i na Slovensku skríning v spolupráci gastroenterológov a praktických lekárov. Viac info »

Pridané: 6.5.2020

Aktuality v problematike kolorektálneho karcinómu

Knižná edícia Aktuality v gastroenterológii mala vždy ambíciu prinášať recentné poznatky z rôznych oblastí tohto špecializovaného odboru. Po sérii siedmich vydaní Aktualít, ktoré vychádzali vo vydavateľstve Herba každoročne od r. 2013, sa k čitateľovi dostáva reprezentačné vydanie ďalšej zbierky noviniek venovaných problematike kolorektálneho karcinómu. Naposledy bola táto téma komplexnejšie spracovaná vo vydarenej knižnej publikácii Gastrointestinálna onkológia (eds. Bolejšíková, Májek, Makovník, Mlkvý, Šálek, Infoma Business Trading, Bratislava) r. 2008. Časový odstup 12 rokov, počas ktorých pribúdali ďalšie teoretické i praktické informácie o karcinóme hrubého čreva a rekta, si vynútil ich spracovanie a vydanie v novej knižnej podobe. Keďže sa najviac informácii zhromaždilo z oblasti epidemiológie, prevencie, genetiky a terapie, zostavovateľ upriamil pozornosť najmä na tieto témy. O ich aktuálnosti svedčí skutočnosť, že 43 % citácii nie je starších ako tri roky. Každá kapitola je ukončená záverečnými odporúčaniami pre prax. Kniha je určená nielen gastroenterológom, internistom, genetikom, onkológom a chirurgom, ale aj všetkým ďalším lekárom, ktorých zaujíma problematika kolorektálneho karcinómu.

Bratislava, január 2020
Prof. MUDr. Marian Bátovský, CSc., MPH, editor

Pridané: 2.4.2020

Preventívne kolonoskopie ako účinná zbraň v boji s kolorektálnym karcinómom na Slovensku v roku 2019

Na Slovensku zbierame už ôsmy rok kvantitatívne a kvalitatívne údaje o skríningu kolorektálneho karcinómu (KRCa) pomocou elektronickej komunikácie a online štatistického spracovania kolonoskopických formulárov z certifikovaných kolonoskopických pracovísk, ktoré vznikli na základe splnenia podmienok OU/2011.( http://www.krca.sk/legislativa) Na tieto pracoviská sú odosielaní pacienti všeobecnými lekármi pre dospelých (VLD) na vykonanie kolonoskopie v prípade, že sa u nich zistila pozitivita TOKS. Druhú skupinu tvoria pacienti, ktorí sa rozhodli pre vykonanie kolonoskopického vyšetrenia priamo bez predošlého TOKS tak ako im to umožňuje zákon.(81/2009Z.z.Čl.I z 11. februára 2009, § 2 odsek 1 písmeno n ) (https://www.krca.sk/etapa2/legislativa) Tento kolonoskopický skríning má aj v roku 2019 oportúnny charakter a týka sa populácie poistencov nad 50 rokov veku. Poistencov pod 50 rokov vyšetrujeme ak je dôvodné podozrenie na familiárnu záťaž KRCa. Prečítajte si celú publikáciu »

Pridané: 21.1.2020

Príčiny nízkej účasti na skríningu

Skôr než sa rozhodneme, či zasielať testy na zistenie skrytého krvácania v stolici populácii od 50 do 75 rokov, ktorá je ohrozená kolorektálnym karcinómom vo zvýšenej miere a ktorá nechodí na pravidelné preventívne prehliadky. Každý rok za ostatné dva roky chodí na preventívne prehliadky 35% ľudí vo veku nad 50 rokov. Ide o 280 000 poistencov, ktorí si dali urobiť test na skryté krvácanie v stolici. Ide o tzv. testufilnú skupinu. 65 % alebo 520 000 poistencov na testy nechodí. To sú ti ťažko presvedčitelní tzv. testufóbni. Prečítajte si celú publikáciu »

Pridané: 26.11.2019

Preventívne kolonoskopie ako účinná zbraň v boji s kolorektálnym karcinómom na Slovensku v roku 2018

Na Slovensku zbierame už siedmy rok kvantitatívne a kvalitatívne údaje o skríningu kolorektálneho karcinómu (KRCa) pomocou elektronickej komunikácie a online štatistického spracovania kolonoskopických formulárov z certifikovaných kolonoskopických pracovísk, ktoré vznikli na základe OU/2011. Štatistické spracovanie je anonymné a spĺňa všetky zákonné podmienky vyplývajúce zo zákona o ochrane osobných údajov. Prečítajte si celú publikáciu »

Pridané: 10.3.2019

Populačný skríning kolorektálneho karcinómu na Slovensku začne 1.1.2019

Kolorektálny karcinóm (KRCa )je v industrializovaných krajinách veľkou výzvou. Výzvou preto, že spolu s karcinómom pľúc, prostaty a prsníka patria k najčastejším smrteľným onkologickým ochoreniam. Slovensko patrí navyše k 5 krajinám s najvyšším výskytom kolorektálneho karcinómu na svete. Na rozdiel od spomínaných ochorení by KRCa nemusel byť smrteľný. Stačilo by ak by populácia nad 50 rokov chodila na pravidelné preventívne vyšetrenia. Tieto vyšetrenia majú potenciál zistiť KRCa v štádiu keď sa dá ešte bezpečne odstrániť a zachrániť si tak plnohodnotný život.

Prečítajte si celú publikáciu »
Pridané: 2.9.2018

Preventívne kolonoskopie ako účinná zbraň v boji s kolorektálnym karcinómom na Slovensku v roku 2017

Na Slovensku zbierame už šiesty rok kvantitatívne a kvalitatívne údaje o skríningu kolorektálneho karcinómu (KRCa) pomocou elektronickej komunikácie a online štatistického spracovania kolonoskopických formulárov z certifikovaných kolonoskopických pracovísk, ktoré vznikli na základe OU/2011.
Do týchto pracovísk sú odosielaní pacienti praktickými lekármi v prípade, že sa u nich zistila pozitivita TOKS. Druhú skupinu tvoria pacienti, ktorí sa rozhodli pre vykonanie kolonoskopického vyšetrenia priamo bez predošlého TOKS tak ako im to umožňuje zákon.(81/2009Z.z.Čl.I z 11. februára 2009, § 2 odsek 1 písmeno n )
Tento kolonoskopický skríning má aj v roku 2017 zväčša oportúnny charakter a týka sa populácie poistencov nad 50 rokov veku. Poistencov pod 50 rokov vyšetrujeme ak je dôvodné podozrenie na familiárnu záťaž KRCa.

Prečítajte si celú publikáciu »
Pridané: 9.4.2018

Preventívne kolonoskopie ako účinná zbraň v boji s kolorektálnym karcinómom
na Slovensku v roku 2016.

Na Slovensku zbierame už piaty rok kvantitatívne a kvalitatívne údaje o skríningu kolorektálneho karcinómu (KRCa) pomocou elektronickej komunikácie a online štatistického spracovania kolonoskopických formulárov z certifikovaných kolonoskopických pracovísk, ktoré vznikli na základe OU/2011.
Do týchto pracovísk sú odosielaní pacienti praktickými lekármi v prípade, že sa u nich zistila pozitivita TOKS. Druhú skupinu tvoria pacienti, ktorí sa rozhodli pre vykonanie kolonoskopického vyšetrenia priamo bez predošlého TOKS tak ako im to umožňuje zákon.
Tento kolonoskopický skríning má aj v roku 2016 zväčša oportúnny charakter a týka sa populácie poistencov nad 50 rokov veku. Poistencov pod 50 rokov vyšetrujeme ak je dôvodné podozrenie na familiárnu záťaž KRCa.

Prečítajte si celú publikáciu »
Pridané: 6.7.2017

Septin9 - Test na zisťovanie kolorektálneho karcinómu z krvi

V roku 2006 som napísal, že úplne najlepšie by bolo ak by sme mali k dispozícii taký test, ktorý by dokázal z krvi zistiť, či máme kolorektálny karcinóm (KRCa) alebo nie. Myslel som tým, že človek by prišiel k lekárovi, ktorý mu odoberie trochu krvi a tak ako sme zvyknutí na výsledky krvného obrazu alebo biochemického vyšetrenia by sme sa v krátkom čase dozvedeli či nádor v konečníku alebo v hrubom čreve s vysokou pravdepodobnosťou máme alebo nie.

Bolo by to maximálne jednoduché tak pre pacienta ako aj pre lekára. Získala by na tom celá spoločnosť. Skríning by sa dal robiť skutočne na populačnej báze. Prečítajte si celú publikáciu »

Pridané: 8.6.2016

Preventívne kolonoskopie ako účinná zbraň v boji s kolorektálnym karcinómom
na Slovensku v roku 2015

Štvrtý rok systematického zberu údajov zameraných na zhodnotenie kritérií kvality v spolupráci s Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky, Slovenskou gastroenterologickou spoločnosťou , Všeobecnou zdravotnou poisťovňou, poisťovňiu Dôvera, a poisťovňou Union.
Prečítajte si celú publikáciu »
Pridané: 23.3.2016

Je najvyšší čas identifikovať jedincov s familiárne podmieneným kolorektálnym karcinómom.

Výzva pre odbornú a laickú verejnosť.
Zo 100 Európanov až 6 môže v priebehu života ochorieť na kolorektálny karcinóm. 80% z týchto ľudí ochorie po 50 roku života. U týchto ľudí je najväčším rizikom ochorenia vek. Asi u 20% z tých, ktorí ochoreli na kolorektálny karcinóm, je tento karcinóm spojený s familiárnym rizikom. Inak povedané sú rodiny, kde sa kolorektálny karcinóm vyskytuje častejšie ako v bežnej populácii.
Prečítajte si viac »
Pridané: 20.1.2013

Poznáte svoje riziko ochorenia na kolorektálny karcinóm?

Dotazník pre pacientov na zisťovanie výskytu kolorektálneho karcinómu v pokrvnom príbuzenstve a kolorektálneho karcinómu geneticky podmieneného, ktorý poslúži praktickým lekárom a všetkým lekárom a klinickým pracoviskám, ktoré toto ochorenie diagnostikujú a liečia, na zhodnotenie rizika ochorenia u konkrétneho pacienta.
Vytlačte si dotazník »
Pridané: 7.1.2013