Publikácie

V tejto časti je uverejnený chronologický zoznam najpodstatnejších informácií pre odbornú i laickú verejnosť. Ich cieľom bolo monitorovať vývoj programu, reagovať na aktuálne problémy, poukazovať na skúsenosti vo svete a informovať verejnosť o priebežných výsledkoch programu. Väčššina materiálov bola pravidelne publikovaná v Zdravotníckych novinách, ktoré pochopili závažnosť problematiky a pomáhajú nám tak všetkým. Zoznam všetkých publikácií v ZdN je uvedený v časti HISTÓRIA.

Aké sú možnosti zníženia úmrtnosti na rakovinu konečníka a hrubého čreva na Slovensku?

Projekt KRCa uverejnený v Internej medicíne č. 4, ročník 2/2002

Prejsť na publikáciu »

Skríning a dispenzarizácia kolorektálneho karcinómu a premalígnych stavov u ľudí s bežným a zvýšeným rizikom vzniku kolorektálneho karcinómu s dôrazom na úlohu gastroenterológa v tomto procese

Algoritmy pre Gastroenterológov v podobe návrhu formulárov

Prejsť na publikáciu »

Skríning kolorektálneho karcinómu na Slovensku- prvé skúsenosti.

Článok v lekárskom obzore z 18.2.2003

Prejsť na publikáciu »

Skríning kolorektálneho karcinómu na Slovensku. Viac ako 4500 zrealizovaných testov na okultné krvácanie

Članok v ZdN 4.4.03

Prejsť na publikáciu »

Národný program skríningu kolorektálneho karcinómu.

Zhovárame sa s prim. Gastroenterologickej kliniky NsP sv. Cyrila a Metoda MUDr. R. Hrčkom, CSc.
Článok v ZdN 22.8.03

Prejsť na publikáciu »

Prečo je prevencia taká dôležitá?

Članok v ZdN 3.11.03

Prejsť na publikáciu »

Skríning kolorektálneho karcinómu – metódy a ekonomické úvahy.

Odporúčania európskych expertov- stretnutie v OSLO 2003- 13.12.03

Prejsť na publikáciu »

Kolorektálny karcinóm na Slovensku- 17 mesiacov po zahájení celonárodného skríningu

Článok vo Via Practica 6.3.04

Prejsť na publikáciu »

Na margo skríningu kolorektálneho karcinómu na Slovensku a vo svete.

Správa zo zasadnutia Nadácie pre prevenciu KRCa -Baltimore-USA 6.4.2004

Prejsť na publikáciu »

Sumár kolorektálu za dva roky programu.

Článok v ZdN 21.8.04

Prejsť na publikáciu »

Skríning kolorektálkneho karcinómu na Slovensku.

Článok v ZdN 29.10.04

Prejsť na publikáciu »

Rakovina hrubého čreva a konečníka

članok pre plus7dni 16.11.2004

Prejsť na publikáciu »

Skríning kolorektálneho kracinómu na Slovensku dva roky po spustení národného programu.

Článok pre ZdN 25.1.05

Prejsť na publikáciu »

Ako ďalej v skríningu kolorektálneho karcinómu na Slovensku.

Článok pre ZdN 2.4.05

Prejsť na publikáciu »

Rozhovor pre ZdN

Rozhovor pre ZdN 17.5.05

Prejsť na publikáciu »

Tri roky skríningu kolorektálneho karcinómu na Slovensku.

Článok pre ZdN 1.10.05

Prejsť na publikáciu »

Skríning KRCa na Slovensku na rázcestí.

Článok pre ZdN 3.12.05

Prejsť na publikáciu »

Prevencia KRCa.

Článok do publikácie Gastrointestinálna onkológia. 25.3.06

Prejsť na publikáciu »

Skríning kolorektálneho karcinómu na Slovensku alebo aká kľukatá cesta je medzi myšlienkou a činom..

Článok do ZDN 06.05.06

Prejsť na publikáciu »

Národný program skríningu kolorektálneho karcinómu na Slovensku - ukončenie prvej fázy.

Článok do ZDN 05.02.07

Prejsť na publikáciu »