História

V tejto časti prezentujeme chronologicky zoradené udalosti a dokumenty súvisiace s projektom Národného skríningu kolorektálneho karcinómu na Slovensku v heslovitej podobe.

C151 Poďakovanie od p. Viery Michaličovej za článok v ZDN.mar.07.

C152 Povzbudzujúci mejl od kamaráta MUDr.J.Klucha.apr.07.

C153 Mejl od MUDr.Liptáka. Navrhuje PL neposielať F1 do centra. Nepochopil základnú vec.Škoda. jún.07.

C154Europacolon Slovensko-1.rozhovor pre zdravie-Šálek,Španková,Herman jún.07.

C155 Mejlová komunikácia s Doc. MUDr. Ivanom Pleškom o budúcnosti KRCa. sept.07.

C156 List od MVDr.L.Popluhára 85 ročného o vzťahu medzi ukončením TBC dobytka a začiatku vzostupu KRCa u ľudí sept.07.

C157 Návrh SSVPL SLS (Dr.Lipták) ako pokračovať so skríningom KRCa adresované sekcii zdravia (Dr.Hochel) na vedomie RH.aug.07.

C158 Workshop o národných programoch na (kardiol,onkol, obezita) na MZSR .Pozvaný RH za skríning.sept.07.

C159 Závery Workshopu za KRCa formuloval Doc. Mardiak. Na vedomie RH okt.07.

C160 1.TK Europacolon - Výsledky prieskumu o vedomosti KRCa na Slovensku. RH prednáška.dec .07.

C161 Gastroforum 2008- RH-prednáška prevencia KRCa na Slovensku a rozdanie Záverečného vyhodnotenia oportúnnehop skríningu 2002-2007 s poďakovaním PL a GE. jan.08.

C162 Publ.onkol.2008vol3.č.1 RH- Skríning KRCa z pohľadu investícií a prínosu. jan.08.

C163 Článok v ZDN, febr. 2008 č.7, RH- úprevencia kolorektálneho karcinómu a informačné technológie febr.08.

C164 Prednáška RH o KRCa na 2. TK -Zahájenie turné po Slovensku s veľkou maketou čreva- Europacolon máj.08.

C165 Relácia v Sl Rozhlase-Nočná pyramída o KRCa prev.2.6.08.

C166 Poster RH - ICCSN- OXFORD - GB. Aktívna účasť o doterajšom priebehu skríningu Krca na Slovensku 23-24/sept.2008

C167 Prednáška-RH-Ekonomika skríningu KRCa 1/10/08.

C168 Prednáška-RH- Bojnica kongres PL- Projekt Europacolon. 16/10/08.

C169 RH- Návrh Novely zákona 577/2004 -Preventívna kolonoskopia-záznam z jednania na MZSR 29/10/2008.

C169a Začiatok spolupráce s pánom Romanom Novotom (Ralph) na dobrovoľníckej práci spojenej s webdizajnom a administráciou stránky www.krca.sk . Dec. 2008.

C170 Prednáška-RH- WHO konferencia o skríningoch KRCa, Prsník,Krčok maternice dec.08.

C171 Zápisnica z I. zasadania komisie na MZSR o implementácii skríningu KRCa do NOP 29/1/2009

C172 Zákon 81 Z.z 2009 §2ods.1 písmeno n - platný od 1.4.2009, hovorí o preventívnej kolonoskopii

C173 RH- Článok v ZDN, Jan.2009 Bruselská deklarácia 2007 jan.2009

C174 RH-Článok Skríning kolorektálneho karcinómu -medical practice č.2 febr.2009

C175 RH- Relácia v TA3 6.3.09 16 00 Skríning KRCa na Slovensku marec 2009

C176 RH-Relácia v Radio regina-tel.rozhovor o Rakovine hrubého čreva a konečníka dopoludnie. mar.2009

C177 II.zasadanie komisie na MZSR o impl.skr.do NOP 1.4.09

C178 III.TK-Vyhodnotenie turné s nafuk. črevom -RH-Prednáška 5/3/2009

C179 RH - Článok vo Via Practica -editorial- Prevencia KRca-druhá šanca14/04/09

C180 III.Zasadanie komisie na MZSR o impl.skr.do NOP 30.6.09

C181 VSZP súhlasí s vykazovaním preventívnej kolonoskopie podľa zákona 81 ako 763p.

C182 Prednáška -RH- Kongres s medzinárodnou účasťou - Europacolon (Hot.Falkenstein) 11/9/2009

C183 Článok v Onkológii, 20/10/2009Ekonomické aspekty KRCa- okt.2009

C184 RH- Článok v Lekárskych listoch - Onkologia- Čo by sme mali vedieť skôr než sa spustí Národný skríning KRCa na Slovensku,25. Marec-2010

C185 RH-Článok v Bedeker zdravia. Doterajšie priebeh skrínigu KRCa na Slovensku apr.2010

C186 RH-IV. TK Arcadia-Prednáška -Výsledky minipilotu aug.2010

C187 RH-Prednáška TK-V -Holiday In- Zahájenie Kampane prim a sek prevencia proti KRCa -sponzor Billa 30.10.2010

C188 RH-POSTER-GE kongres Barcelona- Pre pilot Study KRCa with I-TOKS in Slovakia 23/10/2010

C189 RH-Prednáška-Okrúhly stôl Londýn, Bratislava, Paríž o kontrole rakoviny na Slovensku návrhy riešení-pod gesciou EÚ-MUDr.Mikolašik, LPR-MUDr. Siracká okt/2010

C190 RH-Prednáška-Onkol kongres-Bratislava Hot. Kempinski- Situácia skríningu KRCa na Slov. okt/2010

C191 RH- Článok - Prepilotná štúdia skríningu KRCa pomocou I-TOKS na Slovensku.- Gastroenterologia pre prax 2010,vol 9,č3 nov. 2010

MUDr.Hrčka Rudolf CSc.