Publikácie

V tejto časti je uverejnený chronologický zoznam najpodstatnejších informácií pre odbornú i laickú verejnosť. Ich cieľom je monitorovať vývoj programu, reagovať na aktuálne problémy, poukazovať na skúsenosti vo svete a informovať verejnosť o priebežných výsledkoch programu.