Podpora pacientov - EUROPACOLON

Naše združenie podporuje pacientov a ich blízkych s cieľom povzbudiť ich, aby svoj boj s ochorením nevzdávali, aktívne a zodpovedne sa spolupodieľali na svojej liečbe a tiež im chce poskytnúť „priestor“,  v ktorom sa budú cítiť bezpečne a nájdu oporu v ťažkej chvíli.

OZ sa snaží pomáhať všade tam, kde môže zlepšiť situáciu ľudí postihnutých rakovinou hrubého čreva a kde bude táto pomoc žiadaná a zmysluplná.

Na OZ europacolon sa môže obrátiť každý, kto potrebuje pomoc, podporu, chce sa dozvedieť najnovšie informácie o ochorení a jeho liečbe, má problém s dostupnosťou liekov či zdravotnej starostlivosti alebo sa chce podeliť o svoje starosti s inými pacientmi v rovnakej situácii.

Zakladajúcimi členmi OZ sú takí ľudia, ktorí s KRCa majú osobné skúsenosti: buď sa profesionálne venujú onkológii, alebo trpia ochorením oni sami, alebo sú to príbuzní pacienta, ktorí ťažkú chorobu prežívali spolu so svojím blízkym. Majú čo ponúknuť.

Pozrite si celú prezentáciu