Žiadosť o zaradenie do siete pracovísk vykonávajúcich skríningovú kolonoskopiu

Žiadosť o zaradenie endoskopického pracoviska do programu skríningu kolorektálneho karcinómu