Výsledky

Rakovina hrubého čreva a konečníka (kolorektálny karcinóm, KRCa) zabije každoročne na Slovensku temer 1700 ľudí. Každý rok sa objaví 3000 nových prípadov. Paradoxom je skutočnosť, že toto ochorenie by vôbec nemuselo byť smrteľné ak by sme ho zistili včas.

Na včasné zistenie ochorenia slúži skríning, čiže aktívne vyhľadávanie včasných vyliečiteľných štádií v populácii staršej ako 50 rokov.

Na Slovensku používame dve skríningové metódy.

Od roku 2002 majú obyvatelia Slovenska zo zákona vyplývajúcu bezplatnú možnosť vyšetrenia stolice na skryté (okom neviditeľné, či okultné) krvácanie do stolice, ktorým sa prezrádza prítomnosť kolorektálneho karcinómu od jeho najrannejších štádií.

Od roku 2009 majú občania možnosť taktiež zo zákona a zadarmo podstúpiť kolonoskopické vyšetrenie. Pomocou neho je možné nielen odhaliť ale aj odstrániť včasné štádiá KRCa.

Celý tento skríning je zložitý proces. Treba ho pripraviť, propagovať, financovať, udržiavať v chode a mať o ňom spoľahlivé spätnoväzobné informácie. Bez týchto informácií nie je možné tento proces kvalitatívne i kvantitatívne prispôsobovať tak, aby sa stal účinnou zbraňou v boji s týmto poraziteľným nepriateľom.

Výsledky prezentované na tomto mieste predstavujú v praktickej podobe práve tieto dôležité spätnoväzobné informácie o priebehu kolonoskopických vyšetrení vykonávaných organizovanou formou(viď. Odborné usmernenie) od 1.1. 2012.

Prezentujeme tu súbor najzákladnejších parametrov charakterizujúcich kolonoskopický skríning.
Databáza údajov je vytváraná na základe on line zasielania vybraných informácií z kolonoskopických vyšetrení, ktoré sa vykonávajú na certifikovaných kolonoskopických pracoviskách po celom Slovensku.

Ich zoznam je pravidelne aktualizovaný a publikovaný jednak na stránke MZ, na našej stránke www.krca.sk a tiež na stránke Slovenskej gastroenterologickej spoločnosti. Podrobnejšie informácie sú určené iba pre odbornú verejnosť a na tejto stránke určenej aj laickej verejnosti sa nenachádzajú.

Štatistické údaje za obdobie od 01.01.2023 do 30.09.2023

Všetky
Počet zaregistrovaných pracovísk: 120 100%
Počet aktívnych pracovísk ( odosl.> 1 formulár): 76 63.33%
Počet pracovísk bez odoslania formulára: 44 36.67%
Počet odoslaných formulárov: 7967 100%
Počet neukončených formulárov: 806 10.12%
Počet ukončených formulárov na validáciu: 341 4.28%
Počet nevalidných formulárov: 0 0.00%
Počet validných formulárov: 6820 85.60%
Mužov: 3677 53.91%
Žien: 3143 46.09%
Neurčené pohlavie: 0 0.00%
Priemerný vek M: 62.16 ---
Priemerný vek Ž: 64.01 ---
Priemerný vek M+Ž: 63.03 ---
Počet skríningových kolonoskopií (SK): 4950 72.58%
Počet prim. skrin. Kolonoskopií(PSK): 1617 23.71%
Počet v rámci dispenzarizácie: 253 3.71%
Počet v rámci pilotu: 0 0.00%
Neurčený typ kolonoskopie: 0 0.00%
Čakanie na kolonoskopiu do 1 mes.: 4544 66.63%
Čakanie na kolonoskopiu do 2 mes.: 1175 17.23%
Čakanie na kolonoskopiu do 3 mes.: 662 9.71%
Čakanie na kolonoskopiu viac ako 3 mes.: 439 6.44%
Čakanie na kolonoskopiu neuvedené: 0 0.00%
Počet totálnych kolonoskopií: 6588 96.60%
Počet parciánych kolonoskopií: 232 3.40%
Neurčený typ kolonoskopie: 0 0.00%
Na prípravu použitý X-prep: 9 0.13%
Na prípravu použitý For trans: 646 9.47%
Na prípravu použitý MOVIPREP: 713 10.45%
Na prípravu použitý Pico-Prep: 317 4.65%
Na prípravu použitý Clensia: 4226 61.96%
Na prípravu použitý Plenva: 468 6.86%
Na prípravu použitý iný preparát: 436 6.39%
Bez prípravy: 5 0.07%
Prípravok neurčený: 0 0.00%
Kolon vyčistené výborne: 5188 76.07%
Kolon so zbytkami: 1524 22.35%
Kolon nevyčistené: 108 1.58%
Vyčistenie neurčené: 0 0.00%
Sedácia použitá: 3667 53.77%
Sedácia nepoužitá: 2569 37.67%
Vyšetrenie v celkovej anestéze: 584 8.56%
Sedécia neurčená: 0 0.00%
Počet komplikácií: 25 0.37%
Extrahovaný prístroj pod 6 min.: 388 5.69%
Extrahovaný prístroj viac ako 6 min.: 6432 94.31%
Extrakcia neurčená: 0 0.00%
Počet negatívnych nálezov: 3499 51.30%
Počet neneoplastických nálezov: 4597 67.40%
Počet jedincov s aspoň jedným adenómom: 2147 31.48%
Počet adenómov: 3892 ---
Počet hyperplastickým polypom - jedinci: 957 14.03%
Počet hyperplastických polypov: 1654 ---
Ostatné polypy: 1193 ---
Počet jedincov s aspoň jedným karcinómom: 104 1.52%
Počet karcinómov: 107 ---
Počet nekarcinómových jedincov: 2 0.03%
Počet nekarcinómových nálezov: 3 ---
Počet jedincov s hamartómom: 0 0.00%
Počet hamartómov: 0 ---
Počet pac. s pozit OA a RA: 305 4.47%