Výsledky

Rakovina hrubého čreva a konečníka (kolorektálny karcinóm, KRCa) zabije každoročne na Slovensku temer 1700 ľudí. Každý rok sa objaví 3000 nových prípadov. Paradoxom je skutočnosť, že toto ochorenie by vôbec nemuselo byť smrteľné ak by sme ho zistili včas.

Na včasné zistenie ochorenia slúži skríning, čiže aktívne vyhľadávanie včasných vyliečiteľných štádií v populácii staršej ako 50 rokov.

Na Slovensku používame dve skríningové metódy.

Od roku 2002 majú obyvatelia Slovenska zo zákona vyplývajúcu bezplatnú možnosť vyšetrenia stolice na skryté (okom neviditeľné, či okultné) krvácanie do stolice, ktorým sa prezrádza prítomnosť kolorektálneho karcinómu od jeho najrannejších štádií.

Od roku 2009 majú občania možnosť taktiež zo zákona a zadarmo podstúpiť kolonoskopické vyšetrenie. Pomocou neho je možné nielen odhaliť ale aj odstrániť včasné štádiá KRCa.

Celý tento skríning je zložitý proces. Treba ho pripraviť, propagovať, financovať, udržiavať v chode a mať o ňom spoľahlivé spätnoväzobné informácie. Bez týchto informácií nie je možné tento proces kvalitatívne i kvantitatívne prispôsobovať tak, aby sa stal účinnou zbraňou v boji s týmto poraziteľným nepriateľom.

Výsledky prezentované na tomto mieste predstavujú v praktickej podobe práve tieto dôležité spätnoväzobné informácie o priebehu kolonoskopických vyšetrení vykonávaných organizovanou formou(viď. Odborné usmernenie) od 1.1. 2012.

Prezentujeme tu súbor najzákladnejších parametrov charakterizujúcich kolonoskopický skríning.
Databáza údajov je vytváraná na základe on line zasielania vybraných informácií z kolonoskopických vyšetrení, ktoré sa vykonávajú na certifikovaných kolonoskopických pracoviskách po celom Slovensku.

Ich zoznam je pravidelne aktualizovaný a publikovaný jednak na stránke MZ, na našej stránke www.krca.sk a tiež na stránke Slovenskej gastroenterologickej spoločnosti. Podrobnejšie informácie sú určené iba pre odbornú verejnosť a na tejto stránke určenej aj laickej verejnosti sa nenachádzajú.

Štatistické údaje za obdobie od 01.01.2024 do 24.06.2024

Všetky
Počet zaregistrovaných pracovísk: 124 100%
Počet aktívnych pracovísk ( odosl.> 1 formulár): 73 58.87%
Počet pracovísk bez odoslania formulára: 51 41.13%
Počet odoslaných formulárov: 4847 100%
Počet neukončených formulárov: 553 11.41%
Počet ukončených formulárov na validáciu: 104 2.15%
Počet nevalidných formulárov: 8 0.17%
Počet validných formulárov: 4182 86.28%
Mužov: 2215 52.97%
Žien: 1967 47.03%
Neurčené pohlavie: 0 0.00%
Priemerný vek M: 63.32 ---
Priemerný vek Ž: 63.58 ---
Priemerný vek M+Ž: 63.17 ---
Počet skríningových kolonoskopií (SK): 2864 68.48%
Počet prim. skrin. Kolonoskopií(PSK): 1173 28.05%
Počet v rámci dispenzarizácie: 145 3.47%
Počet v rámci pilotu: 0 0.00%
Neurčený typ kolonoskopie: 0 0.00%
Čakanie na kolonoskopiu do 1 mes.: 2619 62.63%
Čakanie na kolonoskopiu do 2 mes.: 877 20.97%
Čakanie na kolonoskopiu do 3 mes.: 459 10.98%
Čakanie na kolonoskopiu viac ako 3 mes.: 227 5.43%
Čakanie na kolonoskopiu neuvedené: 0 0.00%
Počet totálnych kolonoskopií: 4063 97.15%
Počet parciánych kolonoskopií: 119 2.85%
Neurčený typ kolonoskopie: 0 0.00%
Na prípravu použitý X-prep: 3 0.07%
Na prípravu použitý For trans: 369 8.82%
Na prípravu použitý MOVIPREP: 443 10.59%
Na prípravu použitý Pico-Prep: 51 1.22%
Na prípravu použitý Clensia: 2750 65.76%
Na prípravu použitý Plenva: 469 11.21%
Na prípravu použitý iný preparát: 96 2.30%
Bez prípravy: 1 0.02%
Prípravok neurčený: 0 0.00%
Kolon vyčistené výborne: 3248 77.67%
Kolon so zbytkami: 886 21.19%
Kolon nevyčistené: 48 1.15%
Vyčistenie neurčené: 0 0.00%
Sedácia použitá: 2318 55.43%
Sedácia nepoužitá: 1530 36.59%
Vyšetrenie v celkovej anestéze: 334 7.99%
Sedécia neurčená: 0 0.00%
Počet komplikácií: 15 0.36%
Extrahovaný prístroj pod 6 min.: 118 2.82%
Extrahovaný prístroj viac ako 6 min.: 4064 97.18%
Extrakcia neurčená: 0 0.00%
Počet negatívnych nálezov: 1971 47.13%
Počet neneoplastických nálezov: 2855 68.27%
Počet jedincov s aspoň jedným adenómom: 1313 31.40%
Počet adenómov: 2631 ---
Počet hyperplastickým polypom - jedinci: 736 17.60%
Počet hyperplastických polypov: 1256 ---
Ostatné polypy: 1088 ---
Počet jedincov s aspoň jedným karcinómom: 44 1.05%
Počet karcinómov: 44 ---
Počet nekarcinómových jedincov: 0 0.00%
Počet nekarcinómových nálezov: 0 ---
Počet jedincov s hamartómom: 0 0.00%
Počet hamartómov: 0 ---
Počet pac. s pozit OA a RA: 125 2.99%