Legislatíva

Výňatok originál znenia Odborného usmernenia

Celé znenie si prečítajte po kliknutí na PDF verziu dokumentu.

V prípade, že Váš počítač nedokáže otvoriť horeuvedený dokument, stiahnite si Adobe Reader